Interakcje, które doskonalą pracę w zdalnych zespołach

Mapa organizacji ilustruje efektywność współpracy zdalnej, buduje zaufanie i podnosi skuteczność działania w rozproszonych zespołach. To wszystko w oparciu o dane i otwartą komunikację rozwoju i celów, które poprowadzą Cię przez nieprzewidywalny czas pandemii. Za darmo, w imię dobrej sprawy.

Ludzie współpracujący na tle sieci współpracy

Przejście na pracę zdalną: MS Teams lub G-suite i co dalej?

Twój zespół ma już narzędzia do bieżącej pracy zdalnej: video, chat, dzielone dokumenty. To świetny start. Co dalej? Przed Tobą jeszcze dwa kroki: narzędzie do organizowania zadań i procesów (np. Trello), oraz narzędzie, które pomoże Twojemu rozproszonemu zespołowi osiągać cele, synchronizować pracę i rozwijać się. Przy szybkim przejściu na pracę zdalną drugi krok może okazać się łatwiejszy do zrobienia i bardziej efektywny. Skuteczne spotkania zespołu i spotkania 1-na-1, dane na temat współpracy i feedback, proste i niezagrażające systemy ocen i jasne stawianie celów to interakcje, które z dnia na dzień zwiększają efektywność pracy zdalnej.

Mapa zdalnej współpracy dla pracowników i zespołów

Aplikacja łączy się z pakietem MS Office lub G-suite i automatycznie tworzy profile współpracy dla każdego zespołu i pracownika na podstawie metadanych z firmowego kalendarza i e-maili. W rękach pracowników pozostawia 100% kontroli nad danymi.

Procesy i narzędzia do współtworzenia zaufania i efektywności

Pracownikom i menedżerom dostarcza schematy efektywnych działań i spotkań zdalnych. Buduje nowe nawyki w fiszkach. Otwiera regularną komunikację celów i rozwoju na linii pracownik - menedżer i w zespole w polach feedbacku. Mierzy zaangażowanie w anonimowym pytaniu o puls. Zwiększa docenianie dzięki wirtualnym pochwałom.

W czasie pandemii bezpłatnie, by służyć pomocą

Aplikacja Mapa organizacji wsparła już pracę ponad 60 firm. Teraz nadszedł czas, aby użyć jej do walki z pandemią COVID-19. Starając się pomagać w każdy możliwy sposób, postanowiliśmy dostarczyć firmom nasze oprogramowanie SaaS w najprostszej wersji na 3 miesiące bez opłat.

Integruje dane na temat współpracy

W pracy zdalnej mamy mniej jakościowych interakcji i często nam ich brakuje. Bez nich spada efektywność, trudniej o zaangażowanie, efekty synergii i koordynację. Mapa organizacji łączy się z pakietem MS Office lub G-suite i automatycznie tworzy profil współpracy dla każdego zespołu i pracownika na podstawie metadanych z firmowego kalendarza i e-maili. Pozostawia 100% kontroli w rękach pracowników, którzy decydują jak aplikacja ma korzystać z ich danych.


Automatycznie tworzy profile współpracy osób i zespołów

Widok ludzi pracujących wokół nas daje poczucie wsparcia, motywuje i buduje zaufanie. Dane na temat własnej współpracy podnoszą efektywność i pomagają zarządzać kontaktami. Włączenie ich w spotkanie 1-na-1 z menedżerem w kontekście rozwoju i punktów wsparcia to potężny mechanizm rozwoju.

Mapa organizacji bardzo dobrze wpisuje się w dzisiejszy sposób myślenia banku, o tym jak wyjść w przyszłość: jak zastąpić tradycyjne, scentralizowane i nieefektywne mechanizmy wspierania rozwoju ludzi nowoczesnymi technologiami – bardziej zwinnymi, rozproszonymi i o większym stopni obiektywizmu.

Dyrektor Zarządzający ds. Produktów i Segmentów Klienckich Bankowości Detalicznej, mBank

Ilustruje pracę w zespołach, mierzy procesy między zespołami

Na co przeznaczamy czas i zasoby jako zespół? Kto z nas pełni jaką rolę? Kogo w firmie obecnie wspieramy? Czyjej pomocy nam brakuje? Co angażuje nas za bardzo? To pytania o procesy, na które trudno odpowiedzieć w rozproszonym zespole. Menedżerowie, którzy wcześniej nie prowadzili zdalnych zespołów, często nie wiedzą na co patrzeć, by ocenić czy praca idzie zamierzonym torem. W biurze mają interakcje, które im o tym mówią. Ich brak w pracy zdalnej nierzadko skutkuje nadmierną kontrolą, spadkiem efektywności i zaufania, większym stresem.

Dane i wizualizacje współpracy zespołu pozwalają tego uniknąć. Cały zespół wie jak wygląda bieżąca współpraca i kto pełni jakie role. To obraz, który buduje przejrzystość, zaufanie i koordynację. Wprowadzony do cotygodniowych spotkań zespołu, otwiera rozmowę o bieżącej pracy, pozwala określić priorytety i obszary rozwoju, pomaga określić źródła efektywności i pola do usprawnień.


Buduje nawyki efektywnej pracy zdalnej i prowadzenia zespołu

Samodzielnej pracy zdalnej trzeba się nauczyć. Zdalne prowadzenie zespołu wymaga wprowadzania zupełnie nowych interakcji. Przy braku wiedzy taka zmiana to duże obciążenie i spadek efektywności pracowników, menedżera i zespołu.

Fiszki na temat pracy zdalnej dają wiedzę i budują nowe nawyki. Pracownicy otrzymują krótkie, praktyczne i sympatyczne rady jak usprawniać pracę zdalną. Menedżerowie uczą się jak prowadzić rozproszony zespół. Krok po kroku dostają wskazówki, które od razu mogą wdrożyć. Fiszki, wraz ze wzorami dokumentów, spotkań, procesów i działań dają poczucie wsparcia i jasno wskazują drogi działania. Tworzone na bieżąco przez ekspertów, aktualnie pasują do sytuacji.


Uruchamia działania na szablonach spotkań zespołu i 1:1

Przy nowym rodzaju pracy najprostsze pytania stają się trudne: jak powinno wyglądać spotkanie 1:1 z menedżerem? Jak często powinniśmy rozmawiać? O czym? Jaki to ma wpływ na efektywność? Co zrobić przed spotkaniem, a co po nim, żeby dobrze wykorzystać ten czas? Znalezienie odpowiedzi trwa miesiącami.

Szablony i wzory wiele ułatwiają. Pracownik i menedżer mający szablon spotkania 1:1 oraz materiały do przygotowania przed i po spotkaniu dużo szybciej skutecznie działa. Biblioteka kilkudziesięciu skryptów to potężne narzędzie z dnia na dzień odblokowujące działania, które powinny być wprowadzane by na start utrzymać, a w dłuższym terminie podnieść efektywność pracy.


Otwiera rozmowy o rozwoju i celach w polach feedbacku

Jak zwiększyć efektywność pracy nie zwiększając kontroli? Umożliwiają to rozmowy feedbackowe. W zespołach rozproszonych menedżerowie regularnie rozmawiają z pracownikami i zespołem na temat tego, co udało się osiągnąć i w czym można ich wesprzeć. To narzędzie dbania o rozwój i osiągania celów.

Pytanie o to, co pracownik lub zespół powinien nadal robić (continue), zacząć robić (start) i przestać robić (stop) niezagrażająco otwierają komunikację na temat celów i rozwoju. Włączenie ich w spotkanie 1:1 z menedżerem, po przygotowaniu odpowiedzi przez pracownika i menedżera to skok w kierunku efektywności i wsparcia. To i inne sprawdzone formuły pól feedbackowych dla poszczególnych osób i całych zespołów przenoszą interakcje w zespole na wyższy poziom.


Zachęca do zaangażowania i anonimowo je mierzy w polach pulsu

Krótkie i regularne pytania do pracowników dotyczące poziomu i źródeł zaangażowania oraz relacji z zespołem i menedżerem pomagają ukierunkować działania i mierzyć ich skuteczność w szybko zmieniającym się otoczeniu.

Wbudowane schematy pytań i follow-upów wysyłanych do pracowników ułatwiają sygnalizowanie problemów i angażują w ich rozwiązanie. To też bieżąca wiedza na temat tego nad czym pracować: co działa dobrze, a co poprawiać. Zarówno w skali firmy, jak też poszczególnych zespołów.


Buduje więź i energię w wirtualnych pochwałach i podziękowaniach

W biurach co chwilę chwalimy i dziękujemy innym. W pracy zdalnej te małe cenne interakcje budowane są za pomocą kudos – wirtualnych pochwał i podziękowań, które trafiają do sktrzynki mailowej pracownika.

Ktoś Ci pomógł? Chcesz kogoś docenić jako menedżer? Jednym kliknięciem wysyłasz wirtualne podziękowanie. Tak pokazujesz, że Ci zależy i włączasz jeszcze więcej chęci swoim koleżankom i kolegom.


Mierzy kompetencje i pozwala znaleźć potrzebnych ludzi

Gdy nie możemy się spotkać, podwójnie ważna jest wiedza kto się czym zajmuje. Na Mapie uzupełnisz informacje o kompetencjach i wyszukasz osoby i zespoły według kompetencji. Także w wyszukiwaniu złożonym. Uaktualnianie kompetencji przed rozmową 1:1 to też świetny punkt wyjścia do rozmowy o rozwoju.

Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu

W Mapie organizacji szybko znajduję osobę, której potrzebuję i widzę czym się zajmuje. Poprzednio mówiłem innym osobom w firmie jakie mam zadanie i pytałem z kim to mogę załatwić. Tutaj widzę od razu i mogę to zrobić sam.

Product Manager, General Electric Healthcare

Ułatwia poruszanie się po organizacji

Mapa organizacji przedstawia współpracę osób oraz zespołów, dając Ci łatwy, bezpośredni dostęp do sposobów działania i wiedzy innych.

Dowiedz się więcej o schemacie współpracy

Działam szybciej w nowych sytuacjach. Jak mam nowe zadanie, to na Mapie organizacji widzę co jak działa, jak pracują osoby doświadczone, kto się kontaktuje z kim w podobnych tematach. Dzięki temu mogę nie wyważać otwartych drzwi.

Senior Key Account Specialist, Samsung

Wspiera procesy HR i buduje kulturę współpracy

Mapa organizacji tworzy kulturę zwinności, uczenia się i zaangażowania. Wspiera wdrożenie nowych pracowników, poprawia retencję i podnosi produktywność zespołów.

Dowiedz się więcej o wsparciu procesów HR

Rolą zarządzającego organizacją jest zbudowanie takiego środowiska dla pracowników, które będzie ich wspierać w realizacji projektów, pomysłów, inicjatyw strategicznych w ramach naturalnych powiązań między nimi.

Prezes zarządu, Atos Polska, VP CEE System Integration

Może wesprzeć proces transformacji jeszcze bardziej całościowo

Przejście na tryb pracy zdalnej wiąże się z 3 obszarami. Pierwszy to wdrożenie komunikatorów i narzędzi bieżącej pracy zdalnej (np. MS Teams, G-suite). Drugi to wdrożenie Mapy organizacji do działań skoncentrowanych na człowieku: współpracy zdalnej, budowie zaufania i zaangażowania, oceny efektywności i skuteczności działań, ustalania celów, mierzenia procesów i kompetencji. Trzeci to narzędzia przedstawiające zadania, procesy i postępy pracy (np. Trello, Jira, Monday.com). Możemy całościowo pomóc w każdym z tych obszarów, dodatkowo łącząc narzędzia i tworząc zindywidualizowane integracje w Mapie organizacji.

Dowiedz się więcej o integracjach

MS Teams czy G-suite to początek pracy zdalnej, ale dane o tym jak przebiega praca oraz narzędzia efektywnych interakcji mogą okazać się ważniejsze

Narzędzia do współpracy w trybie pracy zdalnej to świetny początek. Oto przydatna lista niezawodnych aplikacji Jako rozproszony zespół sami wykorzystujemy wiele z nich. Kochamy pracę w trybie zdalnym, ale wprowadzona do firmy w krótkim czasie i na szeroką skalę zmienia wiele procesów, ról i praktyk. Może to wywołać chaos, niepewność z powodu braku podstawowych schematów działania ludzi i zespołów. Mapa organizacji może pomóc, bo mierzy współpracę w firmie w nowych warunkach i pokazuje bieżące praktyki pracy.

Jesteśmy, by pomóc

Jesteśmy tutaj, aby pomóc firmom w walce z konsekwencjami wywołanymi pandemią koronawirusa w każdy możliwy sposób. Jeśli Twoja organizacja chroni pracowników przez wprowadzenie pracy zdalnej, zrobimy wszystko co możemy, aby cię wspierać. Skontaktuj się z nami, a my bezpłatnie podzielimy się naszą wiedzą i oprogramowaniem.

Anita Zbieg, CEO Network Perspective