Badania i rozwój

Nasze projekty badawczo-rozwojowe są współfinansowane ze środków Uni Europejskiej.

Projekty

Predykcyjna, spersonalizowana i skutkująca w działania analityka ludzi i pracy: opracowanie algorytmów sztucznej inteligencji wykorzystującej uczenie głębokich sieci neuronowych i dane na temat interakcji pracowników do predykcji rotacji i retencji w obszarze People & Work Analytics

Głównym celem projektu jest rozwój platformy Mapa Organizacji o moduł PEOPLE & WORK ANALYTICS umożliwiający przewidywanie prawdopodobieństwa odejścia poszczególnych pracowników w oparciu o dane dotyczące zatrudnienia oraz informacje dotyczące zachodzących interakcji pomiędzy pracownikami. Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu opracowane zostanie nowy, innowacyjny moduł Platformy, który poprzez wykorzystanie metod sztucznej inteligencji będzie przewidywał prawdopodobieństwo odejścia pracowników na podstawie ich danych o zatrudnieniu oraz danych dotyczących interakcji zachodzących pomiędzy pracownikami.

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Wartość projektu: 1 257 863,98 PLN. Wartość dofinansowania: 919 999,89 PLN

Wprowadzenie aplikacji Mapa organizacji / Network Perspective na rynek kanadyjski

Poddziałanie 3.3.1 „polskie mosty technologiczne” Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT/1283/8N/2019. Wartość projektu 200 tyś. zł. Wartość dofinansowania 200 tyś. zł.

Wprowadzenie aplikacji Mapa organizacji / Network Perspective na rynek norweski

Poddziałanie 3.3.1 „polskie mosty technologiczne” Program operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT/1631/9N/2019.Wartość projektu 200 tyś. zł. Wartość dofinansowania 200 tyś. zł.

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 3.3.1N / 2021

Termin składania ofert: 30.03.2021

Usługi doradcze w zakresie zbadania potrzeb na rynku norweskim na potrzeby wprowadzenia aplikacji Mapa organizacji / Network Perspective na rynek norweski.

Pliki do pobrania:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 3.3.1K / 2021

Termin składania ofert: 30.03.2021

Usługi doradcze w zakresie zbadania potrzeb na rynku kanadyjskim na potrzeby wprowadzenia aplikacji Mapa organizacji / Network Perspective na rynek kanadyjski.

Pliki do pobrania: