Fundusze Europejskie – Badania i rozwój

Nasze projekty badawczo-rozwojowe są współfinansowane ze środków Uni Europejskiej.

Projekty

Predykcyjna, spersonalizowana i skutkująca w działania analityka ludzi i pracy: opracowanie algorytmów sztucznej inteligencji wykorzystującej uczenie głębokich sieci neuronowych i dane na temat interakcji pracowników do predykcji rotacji i retencji w obszarze People & Work Analytics

Przedsiębiorstwo Network Perspective Sp.z o.o. otrzymało dofinansowanie na realizację projektu "Predykcyjna, spersonalizowana i skutkująca w działania analityka ludzi i pracy: opracowanie algorytmów sztucznej inteligencji wykorzystującej uczenie głębokich sieci neuronowych i dane na temat interakcji pracowników do predykcji rotacji i retencji w obszarze People & Work Analytics"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest rozwój platformy Mapa Organizacji o moduł PEOPLE & WORK ANALYTICS umożliwiający przewidywanie prawdopodobieństwa odejścia poszczególnych pracowników w oparciu o dane dotyczące zatrudnienia oraz informacje dotyczące zachodzących interakcji pomiędzy pracownikami.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu opracowane zostanie nowy, innowacyjny moduł Platformy, który poprzez wykorzystanie metod sztucznej inteligencji będzie przewidywał prawdopodobieństwo odejścia pracowników na podstawie ich danych o zatrudnieniu oraz danych dotyczących interakcji zachodzących pomiędzy pracownikami.

Wartość projektu: 1 257 863,98 PLN
Wartość dofinansowania: 919 999,89 PLN

Wprowadzenie aplikacji Mapa organizacji / Network Perspective na rynek kanadyjski

Przedsiębiorstwo Network Perspective Sp.z o.o. otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Wprowadzenie aplikacji Mapa organizacji / Network Perspective na rynek kanadyjski.” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.3.1 „polskie mosty technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu 200 tyś. zł.
Wartość dofinansowania 200 tyś. zł.

Wprowadzenie aplikacji Mapa organizacji / Network Perspective na rynek norweski

Przedsiębiorstwo Network Perspective Sp.z o.o. otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „Wprowadzenie aplikacji Mapa organizacji / Network Perspective na rynek norweski.” Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 3.3.1 „polskie mosty technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wartość projektu 200 tyś. zł.
Wartość dofinansowania 200 tyś. zł.

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 3.3.1N / 2021

Przedsiębiorstwo “Network Perspective” zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na świadczenie usług doradczych w zakresie zbadania potrzeb na rynku norweskim na potrzeby wprowadzenia aplikacji Mapa organizacji / Network Perspective na rynek norweski.

Termin składania ofert: 30.03.2021

Pliki do pobrania:

Zapytanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

W wyniku przeprowadzonej procedury zakupowej wyłoniono wykonawcę: DP Future of Work Advisory Dorota Piotrowska, S. Wyspiańskiego 14/40, 60-750 Poznań. Kwota zamówienia 50 000,00 PLN Netto, 61 500,00 PLN brutto.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 / 3.3.1K / 2021

Przedsiębiorstwo “Network Perspective” zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego na świadczenie usług doradczych w zakresie zbadania potrzeb na rynku kanadyjskim na potrzeby wprowadzenia aplikacji Mapa organizacji / Network Perspective na rynek kanadyjski.

Termin składania ofert: 30.03.2021

Pliki do pobrania:

Zapytanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. (dalej: Wytyczne)

W wyniku przeprowadzonej procedury zakupowej wyłoniono wykonawcę: DP Future of Work Advisory Dorota Piotrowska, S. Wyspiańskiego 14/40, 60-750 Poznań. Kwota zamówienia 50 000,00 PLN Netto, 61 500,00 PLN brutto.