Chętnie dzielimy się 
wiedzą i doświadczeniem


Współczesna organizacja coraz bardziej przypomina sieć niż piramidę. Zmianę wymusza dynamiczne otoczenie rynkowe i wykwalifikowani specjaliści, którzy są zasobem decydującym o konkurencyjności.

Przeczytaj w Harvard Business Review

Sieciowa perspektywa zarządzania sprawdza się najlepiej w organizacjach, których konkurencyjność zależy od innowacji, płynnej współpracy ekspertów, przetwarzania informacji i sprawnego przepływu wiedzy.


Aż 92% badanych na całym świecie firm uważa, że „przeprojektowanie” ich struktur jest „ważne” albo „bardzo ważne”.

Przeczytaj w Harvard Business Review

Badanie przeprowadzone przez Deloitte na ponad 7 tysiącach firm na całym świecie potwierdza to, o czym specjaliści zarządzania mówią już od lat: „sieci zespołów” to podstawa organizacyjna nie tylko innowacyjnych przedsiębiorstw, ale też kopalń, szpitali oraz... amerykańskiej armii.


W czasach, gdy firmy coraz bardziej agresywnie walczą o pozyskanie talentów dostępnych na rynku, często dużo lepszą strategią – i znacznie tańszą – jest skupienie się na potencjale ukrytym wewnątrz organizacji.

Przeczytaj w Harvard Business Review

Praktycznym zastosowaniem jest sieciowa analiza organizacji. Pozwala ona skuteczniej wychwycić talenty niż tradycyjne metody i zmienić zasady promowania talentów z oceny – na docenianie reputacji budowanej wśród innych pracowników.


Badanie Employee Engagement Gallupa pokazuje, że w skali świata zaangażowanych jest zaledwie 13% pracowników. Aż 87% pozostaje niezaangażowanych.

Przeczytaj w Harvard Business Review

Menedżerowie zdają sobie sprawę, że trzeba dążyć do spłaszczenia pionowych struktur i rozwijać współpracę ponad podziałami funkcjonalnymi. Rozproszenie decyzji ułatwia nawiązywanie współpracy, wymianę informacji i przepływ wiedzy.