Wbuduj współpracę w
kulturę organizacji

Wbuduj współpracę w procesy HR


Kultura organizacji, w której chcesz pracować

Postaw współpracę w centrum uwagi i wspieraj kulturę zwinności, uczenia się i zaangażowania. Ułatwiaj wdrożenie nowych pracowników. Promuj osoby proaktywne i dzielące się wiedzą. Pomóż pracownikom odkryć swoją rolę w organizacji i świadomie ją kształtować. Tak działa Mapa organizacji.

Tak naprawdę to my nie wiemy, kto nas docenia. A tu mogę sprawdzić siebie w organizacji. Jak jestem oceniona przez innych, dla kogo jestem ważnym kontaktem. To bardzo motywujące.

Data Analysis and Reporting Specialist, Samsung

Zastanawiasz się jak Mapa organizacji wspiera Twoją firmę?

Onboarding pracowników

Czy wiesz, że w większości firm integracja i nabranie pełnej produktywności pracy zajmuje nowemu pracownikowi od 6 do 18 miesięcy? Z Mapą organizacji trzykrotnie skracasz ten czas.

Jak to możliwe?

 • Już w pierwszych dniach pracy nowy pracownik widzi na Mapie organizacji całą sieć zespołów i działów, z którymi ma współpracować, a w nich nie tylko liderów, lecz także źródła wiedzy i wsparcia,
 • Sam orientuje się, do kogo może się zwrócić z jaką sprawą, z kim powinien szybko nawiązać współpracę, z kim kontaktują się pracownicy na podobnych stanowiskach, jaki jest podział zadań w innych zespołach.

Dlaczego z Mapą organizacji działasz dokładnie w punkt?

 • 90% firm uważa, że pracownicy podejmują decyzje o tym czy zostaną czy odejdą z firmy w pierwszych 6 miesiącach pracy. Dlatego tak ważne jest, by poznali organizację szybko i dogłębnie,
 • Pracownicy, których wdrożenie było prowadzone dobrze, są o 69% bardziej skłonni do pozostania w firmie ponad 3 lata.

Zarządzanie talentami

Czy wiesz, że w większości firm aż 50% potencjału ukrytego w ludziach i łączących ich relacjach jest nieodkryte? Z Mapą organizacji odkrywasz ten cenny zasób i doceniasz istotnych pracowników.

Jak to możliwe?

 • Mapa organizacji promuje graczy zespołowych: osoby proaktywne, zaangażowane i wspierające innych,
 • Osoby te są prezentowane jako większe koła na sieci zespołu, działu, oraz firmy. Dostają informację zwrotną, że są ważnym źródłem wsparcia dla tych, którzy ich wskazują. Czują się zauważeni i docenieni.

Dlaczego z Mapą organizacji działasz dokładnie w punkt?

 • Firmy zazwyczaj szukają talentów głównie wg. opinii przełożonych lub poza organizacją. Rzadziej biorą pod uwagę opinie współpracowników. Prowadzi to do błędów, np. nadmiernego promowania osób nastawionych na cele krótkoterminowe i autoprezentację,
 • Znalezienie osób zaangażowanych w pracę zespołową, dzielenie się wiedzą i długoterminowe budowanie wartości firmy jest przez wiele organizacji traktowane jako ważny czynnik dlugoterminowego rozwoju.

Zarządzanie wiedzą

Czy wiesz, że aż 42% wiedzy w organizacji to tzw. wiedza ukryta, która tkwi w głowach pracowników? Na jej szukaniu każdy spędza ok. 19% czasu pracy. Mapa organizacji dwukrotnie skraca czas takich poszukiwań.

Jak to możliwe?

 • Wiedza w Mapie organizacji jest opisana przez relacje. Na profilach osób i zespołów są listy zespołów, z którymi współpracują. To automatyczny i zrozumiały dla każdego sposób opisu pracy i wiedzy innych,
 • Pracownicy wiedzą do kogo się zwrócić po informacje z dziedziny pracy zespołu, a kogo pytać o wiedzę interdyscyplinarną, ze styku pracy dwóch zespołów. W Mapie organizacji znajdują osoby centralne w zespołach i łączników między zespołami.

Dlaczego z Mapą organizacji działasz dokładnie w punkt?

 • Firmy z dobrym systemem zarządzania wiedzą wykorzystują posiadane zasoby o ok. 14% efektywniej,
 • Fundamentem innowacyjności w opinii wielu organizacji jest dobry system oraz kultura dzielenia się wiedzą i informacjami.

Produktywność zespołów

Czy wiesz, że efektywnie pracujące zespoły znają role swoich pracowników w organizacji i wiedzą jakie zasoby poświęcają na współpracę zewnętrzną? To informacje, które z Mapą organizacji ma każdy zespół i dział.

Jak to możliwe?

 • W Mapie organizacji profil każdego zespołu dostarcza informacje o współpracy wewnątrz zespołu i jego współpracy zewnętrznej,
 • Sieć wewnętrznej współpracy i informacja o tym, kto łączy zespół z innymi zespołami to dodatkowa wiedza o członkach zespołu. Lista współpracy z innymi zespołami sortowana według liczby relacji współpracy daje informacje o stopniu zaangażowania zasobów zespołu w pracę z innymi w organizacji.

Dlaczego z Mapą organizacji działasz dokładnie w punkt?

 • Znajomość zespołów-współpracowników to lepsza koordynacja pracy. To znajomość procesu współpracy zespołu z całą organizacją i miejsc jego obciążeń (np. złym obiegiem dokumentów),
 • Usprawniając współpracę zespołu z innymi w organizacji można oszczędzić do 25% jego zasobów.

Retencja pracowników

Czy wiesz, że koszt odejścia i zastąpienia najbardziej utalentowanych pracowników wynosi do 213% ich rocznego wynagrodzenia? Z Mapą organizacji szybciej znajdziesz osoby, które mogą być zagrożone odejściem.

Jak to możliwe?

 • Znasz nieformalnych liderów. W strukturze współpracy na Mapie organizacji pełnią ważne role, choć nie są wysoko w strukturze formalnej. Mogą odejść, bo mają umiejętności wyższe niż stanowisko. Mogą być przeciążeni pracą,
 • Widzisz osoby wyizolowane. Znajdują się na obrzeżach sieci współpracy. Może to wynikać z charakteru ich pracy, ale może też być sygnałem braku integracji lub konfliktu z zespołem.

Dlaczego z Mapą organizacji działasz dokładnie w punkt?

 • Pracownicy pytani o powody odejścia z firmy w 42% wskazują na brak możliwości rozwoju i awansu,
 • Na drugim miejscu wskazują na niewystarczające wynagrodzenie. Trzeci powód odejść z pracy według 12% pytanych to złe relacje z menedżerem i członkami zespołu.

Wymiana danych i integracje

Czy wiesz, że w większości firm schemat organizacyjny nie ulega znaczącej zmianie częściej niż raz na kilka-kilkanaście lat? W Mapie organizacji gdy tylko zmieniają się sposoby działania pracowników, zmienia się struktura współpracy.

Jak to możliwe?

 • Sieć współpracy zmienia się dynamicznie, gdy pracownicy nawiązują nowe relacje współpracy lub wygaszają stare. Struktura formalna i relacje współpracy zaczytywane są codziennie, żeby nowi pracownicy mieli szybko dostęp do bieżącej struktury pracy.

Dlaczego z Mapą organizacji działasz dokładnie w punkt?

 • Badania pokazują że znajomość sieci współpracy zwiększa koordynację działań w całej firmie,
 • Pracownicy, którzy znają szerszy kontekst bieżącej pracy pracują do 200% efektywniej.

Mapa organizacji to nie tylko budowanie kultury współpracy