TAURON  Polska Energia - Sieci ekspertów jako dzwignia dla wdrażania innowacji
TAURON Polska Energia / Zaufany dostawca energii elektrycznej oraz gazu dla domów i firm.

Sieci ekspertów jako dzwignia dla wdrażania innowacji

TAURON to firma energetyczna, która idzie w kierunku innowacji według konkretnej “mapy drogowej”. Cztery kierunki rozwoju określone w Strategicznej Agendzie Badawczej to: Klient i jego potrzeby, Inteligentne Usługi Sieciowe, Energetyka Rozproszona i Niskoemisyjne technologie wytwarzania.

Do realizacji tych planów potrzebni są ludzie z określonymi kompetencjami. Ważna jest ich wiedza i zaangażowanie. W firmie z 25 tysięcznym zatrudnieniem to często pracownicy z wielu obszarów biznesu rozproszeni po kilkunastu spółkach. Ich odnalezienie i zaangażowanie w proces tworzenia innowacji i nowych rozwiązań to zadanie, które firma podjęła z Mapą organizacji.

Struktura i kultura współpracy

Sieci są szalenie efektywne w odnalezieniu ludzi ukrytych głęboko w organizacji. Początkowo znaleziona grupa ekspertów wskazuje na kolejnych ekspertów, z którymi współpracuje. Nowo zaproszeni do sieci eksperci zapraszają kolejnych ekspertów i taki mechanizm społecznych rekomendacji działający na zasadzie kuli śnieżnej pozwala dotrzeć do wysoko wykwalifikowanych pracowników, których trudno znaleźć w inny sposób.

Mamy już Ekspertów w obszarach rozwoju innowacji i co dalej? Jak przekuć ich wiedzę i zaangażowanie w dźwignię dla rozwoju nowych rozwiązań? W ramach Sieci Ekspertów pracownicy mogą zaangażować się w różne typy działań. W pierwszym z nich Dowiedz się jako Ekspert - dowiadują się o innowacjach i nowych rozwiązaniach jakie branża energetyczna lub ich firma realizuje w obszarze ich specjalizacji. Doradź jako Ekspert - to seria umożliwiająca ekspertom ocenę innowacji lub nowych rozwiązań obecnie tworzonych lub testowanych w firmie. Poleć jako Ekspert - to z kolei polecanie ludzi do konkretnych projektów badawczych lub rozwojowych. Najlepsi są zapraszani do projektów R&D. Wszystkie działania są mocno ukierunkowane - informacje i pytania docierają do osób, które interesują się i znają na konkretnym obszarze. Zwiększają zaangażowanie i tworzą warunki do wielowymiarowego spojrzenia na innowacje w firmie. To też ich sposób na rozwój zawodowy pracowników, a dla zespołów tworzących nowe rozwiązania - sposób na szybkie testowanie i weryfikację hipotez badawczych i trafny dobór ludzi do projektów.

Efekt? Ponad 1000 ekspertów znalezionych w niecałe 60 dni, porady ekspertów otrzymywane w mniej niż 7 dni, zaangażowany co trzeci ekspert poproszony o wsparcie.