Spotify - Kultura zwinności osadzona w strukturze współpracy

Kultura zwinności osadzona w strukturze współpracy


Spotify mówi, że rdzeniem sukcesu firmy jest jej kultura i sposoby pracy. Są one podobne do działania niewielkiego startupu i bazują na organicznej strukturze współpracy.

Jak to działa? Specjaliści z różnych branż, np. IT, obsługa klienta, czy UX pracują w niewielkich zespołach i całościowo rozwijają konkretną funkcję serwisu, np. wyszukiwanie. Mają pełną decyzyjność odnośnie swojej pracy. To inne podejście niż znane nam dzielenie zespołów według specjalizacji (np. obsługa klienta, IT) i utrzymywanie decyzyjności na poziomie kadry zarządzającej.

Struktura i kultura współpracy

Co sprawia, że organiczna struktura Spotify działa tak dobrze? Kluczowa jest bliska praca specjalistów z różnych branż, bo dzięki temu mogą rozwiązać każdy problem. Autonomia zespołów jest motywująca, pozwala uczyć się na błędach i szybko doskonalić. Sprawność pracy między zespołami jest najtrudniejsza do osiągnięcia.

Dlatego kluczowa jest znajomość ścieżek pracy w firmie i komunikowanie ogólnych kierunków rozwoju głównej platformy. Nadrzędną zasadą zespołów jest optymalizowanie działań w skali firmy, a nie zespołu. Mówią o tym jak o muzyce. Każdy zespół buduje swoje instrumenty i na nich gra, ale dopiero gdy wszystkie instrumenty grają razem, tworzą piosenkę.

Efekt? Spotify osiągnął coś, co udało się niewielu - wygrywa z takimi gigantami jak Google czy Apple na rynku aplikacji służących do słuchania muzyki online.

Zobacz również

Spotify Engineering Culture Part 1
Spotify Engineering Culture Part 2