Thomson Reuters - Precyzyjna współpraca i wymiana wiedzy

Precyzyjna współpraca i wymiana wiedzy


Wyzwania firmy, która zatrudnia 45 tysięcy pracowników wiedzy w 100 krajach na świecie koncentrują się wokół dwóch kwestii: zarządzania współpracą ponad barierami wynikającymi z geografii i funkcji biznesowych, oraz zarządzaniem wiedzą i przepływem informacji.

W tak dużej i rozproszonej organizacji kluczowe jest znalezienie odpowiednich pracowników, i wykorzystanie ich umiejętności do rozwoju całej organizacji. Thomson Reuters wykorzystuje do tego analizę sieci.

Struktura i kultura współpracy

Znając sieć współpracy firma odpowiada sobie na wiele ważnych dla niej pytań: Gdzie mamy bariery we współpracy? Które lokalizacje i funkcje biznesowe mają trudności z przepływem informacji? Które osoby są u nas najbardziej wpływowe? Kto pełni centralną funkcję w pracy poszczególnych zespołów, a kto jest kluczowy dla przepływu informacji między zespołami? Kto jest ekspertem w organizacji i ma wiedzę, po którą sięgają inni?

Dzięki tej wiedzy podjęto szereg konkretnych działań. Liderzy zaczęli pracować z osobami wpływowymi. Połączono ekspertów z całego świata we wspólnoty praktyków w ważnych dla firmy obszarach. Na regularnych spotkaniach wpływowi pracownicy zaczęli prezentować rozwiązania, które ich zdaniem warto wprowadzić w firmie. W procesie onboardingu osób na wyższych stanowiskach wprowadzono spotkanie z osobami centralnymi w ich zespołach.

Efekt? W organizacji liczącej 45 tysięcy pracowników wiedzy odnaleziono i połączono ze sobą kilka procent najważniejszych osób i wykorzystano ich umiejętności do rozwoju całej organizacji i pozostałych pracowników.


Firmy, które stosują sieciowe struktury organizacyjne i aktywnie budują kulturę współpracy

mBank - Łatwiejsze uczenie się i mobilność pracowników

Łatwiejsze uczenie się i mobilność pracowników

Lokalizacja:
Warsaw, Poland
Pracownicy:
~ 8 000
Scanfil Poland - Szybszy proces obsługi zlecenia klienta

Szybszy proces obsługi zlecenia klienta

Lokalizacja:
Sieradz, Poland
Pracownicy:
~ 900
KGHM - Eksperci stają się znani organizacji

Eksperci stają się znani organizacji

Lokalizacja:
Lubin, Poland
Pracownicy:
~ 34 000
Burda International - Współpraca i innowacje bliżej klienta

Współpraca i innowacje bliżej klienta

Lokalizacja:
Warsaw, Poland
Pracownicy:
~ 350
Thomson Reuters - Precyzyjna współpraca i wymiana wiedzy

Precyzyjna współpraca i wymiana wiedzy

Lokalizacja:
Toronto, Canada
Pracownicy:
~ 45 000
UPM Raflatac - Sprawność w zarządzaniu zespołem

Sprawność w zarządzaniu zespołem

Lokalizacja:
Wrocław, Poland
Pracownicy:
~ 30

Artykuły na temat budowania kultury współpracy i zarządzania w organizacjach o płaskich strukturach.