KGHM - Innowatorzy i eksperci stają się znani organizacji

Innowatorzy i eksperci stają się znani organizacji


Warunki wydobycia i przeróbki rudy tak jak wiedza inżynierów KGHM są unikalne w skali świata. To wiedza zdobywana przez pracowników latami i rozproszona po lokalizacjach: kopalniach, miastach, krajach, kontynentach. Jak zarządzać tym cennym zasobem?

Największym wyzwaniem w zarządzaniu wiedzą ukrytą (tacit knowledge = 40% corporate knowledge) jest jej odnalezienie w organizacji i zwiększenie do niej dostępu. Jak znaleźć odpowiednich pracowników w firmie z ponad 30 tysięcznym zatrudnieniem?

Struktura i kultura współpracy

KGHM korzystając z Mapy organizacji zbudował Sieć Ekspertów. Zadaniem była identyfikacja ekspertów z całej organizacji w obszarach kluczowych dla budowy inteligentnej kopalni. Chodziło nie tylko o znalezienie najlepszych ludzi, ale też wielu mniejszych specjalistów dziedzinowych. Sieci współpracy są w tym szalenie efektywne - znając początkową grupę ekspertów i pytając ich o pracę z innymi ekspertami można szybko przeskanować całą organizację w poszukiwaniu odpowiednich ludzi.

Z sieciami, zarówno eksperci, jak też dział R&D mogą efektywniej znaleźć osoby do rozwoju innowacji i tworzyć zespoły projektowe. Łącząc ludzi z różnych obszarów organizacji zwiększa się innowacyjność rozwiązań i zmniejsza zjawisko powielanych wysiłków. Sieci współpracy to też wsparcie dla rozwoju osobistego eksperta.

Efekt? Grupa Ekspertów znanych organizacji liczyła 20 osób. Każdy z zaproszonych ekspertów wskazał współpracowników i mentorów. Po miesiącu znano ponad 300 ekspertów, których łączy ponad 1,7 tys. relacji.