KGHM - Eksperci stają się znani organizacji

Eksperci stają się znani organizacji


KGHM Polska Miedź to światowy lider w produkcji miedzi i srebra. Zatrudnia 30 tysięcy pracowników na trzech kontynentach: Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Firma ma około 30 spółek i kilkadziesiąt lokalizacji. W samej tylko Polsce - w Lubinie, Rudnej, Polkowicach, Głogowie, Legnicy, Wrocławiu czy Warszawie.

Wiedza i współdziałanie – to biznesowe filary, na których KGHM od lat buduje pozycję lidera, gdyż warunki wydobycia i przeróbki rudy tak jak wiedza pracujących tu inżynierów jest unikalna w skali świata. Wiedza ta jest zdobywana latami i rozproszona

Wyzwanie KGHM

Wielkim wyzwaniem KGHM jest wydobycie rudy na coraz głębszych pokładach. Im dalej w głąb ziemi, tym cięższe warunki pracy ludzi. Płytsze pokłady złoża kończą się.

Górnicy już schodzą poniżej 1200 metrów w głąb ziemi, co wiąże się z tak ciężkimi warunkami pracy, że pomoc robotów staje się koniecznością i chronieniem życia.

Automatyzacja procesów i obecność robotów stają się coraz bardziej palącym wyzwaniem. Wyzwaniem, z który mogą zmierzyć się głównie inżynierowie KGHM mający unikalną wiedzę o warunkach wydobycia złóż KGHM. Jak znaleźć takich pracowników w firmie z ponad 30 tysięcznym zatrudnieniem?

Wiedzieliśmy, że mamy 20 Ekspertów ds. Inteligentnej Kopalni - Agata Juzyk, Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji KGHM

KGHM chciał znaleźć ekspertów ds. inteligentnej kopalni - ludzi, którzy od lat pracują nad tym, by KGHM schodził coraz głębiej. Potrzebne były wszystkie osoby pracujące nad automatyzacją każdego etapu ciągu technologicznego. Ludzie z całej organizacji i każdej lokalizacji firmy.

Wiązało się to z zarządzaniem wiedzą ukrytą (tacit knowledge), tkwiącą w głowach inżynierów i pracowników firmy. Około 40% wiedzy w korporacjach to właśnie wiedza ukryta. Wyzwaniem dla KGHM było jej odnalezienie w organizacji i zwiększenie do niej dostępu po to, by przyspieszyć proces automatyzacji procesów i zmniejszyć jego koszty.

Mapa organizacji w KGHM

W Mapie organizacji KGHM zbudował Sieć Ekspertów. Chodziło nie tylko o znalezienie najlepszych ludzi, ale też wielu mniejszych specjalistów dziedzinowych. Sieci są w tym szalenie efektywne.

Metoda kuli śnieżnej pozwala szybko znaleźć trudno dostępne osoby. Znając początkową grupę ekspertów i pytając ich o pracę z innymi ekspertami, KGHM przeskanował całą organizację i znalazł kilkuset ekspertów ds. inteligentnej kopalni.

Dane o współpracy ekspertów pozwoliły szybko ocenić pomiędzy którymi kopalniami i oddziałami wiedza przepływa, a gdzie brakuje połączeń.

W aplikacji eksperci określili swoje obszary pracy, kompetencje i projekty, nad którymi pracowali. Jednym kliknięciem można było dotrzeć do wszystkich osób, które pracują nad usprawnieniami w kierunku inteligentnej kopalni w każdym punkcie procesu wydobycia i przeróbki rudy i poznać ich umiejętności i projekty.

Na tej podstawie można było także wyszukać i przeglądać grupy ekspertów z każdego etapu ciągu technologicznego, projektu i o danej umiejętności (communities of practice) np. rozpoznanie złoża, transport poziomy, czy przeróbka rudy. Dział R&D i każdy pracownik mógł szybko znaleźć osoby z wiedzą na temat automatyzacji procesów wydobycia z każdej kopalni i zakładu firmy i zobaczyć czym się zajmuje po to, by zasięgnąć porady, uzgodnić działania lub włączyć w zespół projektowy.

Efekty

Początkowa grupa ekspertów znanych organizacji liczyła 20 osób. Po 2 tygodniach znano ponad 300 ekspertów (1% pracowników firmy).

Każdy z zaproszonych ekspertów wskazał swoich współpracowników i mentorów, dzięki czemu sieć znacznie się rozrosła do ponad 300 ekspertów, których łączy ponad 1700 relacji - Agata Juzyk, Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji KGHM

To inżynierowie i specjalisci, których wiedza jest dla firmy bezcenna. Wielu z nich w najbliższych latach miało przejść na emeryturę, więc zaczęli przekazywać wiedzę młodszym pracownikom, by firma nie utraciła ich wiedzy.

Sieciową mapę można dowolnie filtrować, szukając ekspertów o konkretnych kompetencjach, pracujących przy danych projektach, weryfikować, jak układa się komunikacja między oddziałami. Mają do niej dostęp zarówno menedżerowie, jak i pracownicy - Agata Juzyk, Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji KGHM

Dane na temat współpracy ekspertów pozwoliły znaleźć oddziały i lokalizacje gdzie informacja przepływa i gdzie jej brakuje. W aplikacji znaleziono osoby osoby, które mogły usprawnić przepływ wiedzy. Ustalono spotkania dzielenia się wiedzą i wspólne projekty pomiędzy kluczowymi ekspertami oddziałów i ekspertami już pracującymi między-oddziałowo.

Dostęp ekspertów do profili osób z tej samej specjalizacji, a innych lokalizacji ułatwił im nawiązywanie kontaktu i ustalanie wspólnych działań. Eksperci zaczęli dzielić się wiedzą - zarówno na spotkaniach, jak też online. Przy większości projektów wiadomo było z kim dzielić się wiedzą na temat bieżących działań i ustalać punkty wspólnych prac.

Siedząc przy jednym stole, precyzyjnie wybrani eksperci, mogli szybko ustalić, które projekty technologiczne są duplikowane, a które działania wzajemnie się wykluczają - Agata Juzyk, Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji KGHM

Eksperci odkryli wiele podobnych działań i projektów, które były prowadzone lokalnie w różnych lokalizacjach. Wspólne rozmowy pozwoliły zrezygnować z części prac, a w projekty, które pozostały - angażować osoby z różnych oddziałów firmy.

Odkryto także, że drogie projekty zmiany technologii na jednym etapie ciągu wydobywczego wykluczały się z technologią wprowadzaną właśnie na innym etapie produkcji. Uspójniono te działania na wczesnym etapie. Te i podobne oszczędności związane ze zmianami w projekach badawczych i wdrożeniowych szacowano na miliony złotych.


Firmy, które stosują sieciowe struktury organizacyjne i aktywnie budują kulturę współpracy

mBank - Łatwiejsze uczenie się i mobilność pracowników

Łatwiejsze uczenie się i mobilność pracowników

Lokalizacja:
Warsaw, Poland
Pracownicy:
~ 8 000
Scanfil Poland - Szybszy proces obsługi zlecenia klienta

Szybszy proces obsługi zlecenia klienta

Lokalizacja:
Sieradz, Poland
Pracownicy:
~ 900
KGHM - Eksperci stają się znani organizacji

Eksperci stają się znani organizacji

Lokalizacja:
Lubin, Poland
Pracownicy:
~ 34 000
Burda International - Współpraca i innowacje bliżej klienta

Współpraca i innowacje bliżej klienta

Lokalizacja:
Warsaw, Poland
Pracownicy:
~ 350
Thomson Reuters - Precyzyjna współpraca i wymiana wiedzy

Precyzyjna współpraca i wymiana wiedzy

Lokalizacja:
Toronto, Canada
Pracownicy:
~ 45 000
UPM Raflatac - Sprawność w zarządzaniu zespołem

Sprawność w zarządzaniu zespołem

Lokalizacja:
Wrocław, Poland
Pracownicy:
~ 30

Artykuły na temat budowania kultury współpracy i zarządzania w organizacjach o płaskich strukturach.