General Motors - Trzykronie więcej innowacji w pierwszym roku

Trzykronie więcej innowacji w pierwszym roku


W dużych firmach innowacje powstają z trudem. I to nie ze względu na brak pomysłów. Barierą jest głównie brak współpracy innowatorów i wdrożeniowców.

W każdej firmie są innowatorzy. Zazwyczaj pracują blisko rynku i generują świetne pomysły w odpowiedzi na codzienne problemy klienta lub swoje własne. Ale ich nie rozwijają. Brakuje im czasu, motywacji, oraz wsparcia z bliższego i dalszego kręgu pracowników.

W dużych organizacjach innowatorzy rzadko mają dostęp do osób z zasobami, które doprowadzą ich ideę lub prototyp do gotowego, działającego w dużej skali rozwiązania. Jedni i drudzy są zazwyczaj w zupełnie innych miejscach organizacji i nie mają ze sobą kontaktu, choć poszukują siebie i bardzo siebie potrzebują.

Struktura i kultura współpracy

W programie rozwoju GM-2020 przy wsparciu sieci stworzono wirtualną i fizyczną przestrzeń, w której informacja, ludzie i zasoby mogą się łączyć. Firma wykorzystała sieci do znalezienia innowatorów i wdrożeniowców, pokazaniu luk w ich współpracy, oraz promowaniu najkrótszych ścieżek jakimi jedni mogą dotrzeć do drugich.

Efekt? Te same zespoły już w pierwszym roku generują 3 razy więcej innowacji.

Zobacz również

Adaptive Space - book by Michael J. Arena