Decathlon - Zmiana z piramidy w oranizację sieciową

Zmiana ze struktury hierachicznej w oranizację sieciową


Decathlon zmienia się z piramidy w sieć. Dlaczego? Bo, jak mówią jego pracownicy, na obecnym rynku tylko innowacyjność pozwala na stabilny, długofalowy wzrost. A trudno o innowacyjność w piramidzie, przy powolnym procesie przepływu informacji i decyzji.

By ciągle się doskonalić, na pokładzie potrzeba każdego pracownika: jego wiedzy, kontaktu z klientem i procesami wewnętrznymi, energii, pomysłowości i zaangażowania.

Struktura i kultura współpracy

Dlatego Decathlon powoli zmienia swoją strukturę w sieć współpracy. Tylko w takiej strukturze docelowo każdy pracownik może być pomysłodawcą, właścicielem i osobą odpowiedzialną za swój projekt. Jeśli ktoś ma pomysł na usprawnienia zgodny ze strategią firmy, może go zrealizować. Dostanie projekt i zasoby, a do zespołu może zaprosić dowolne osoby z firmy.

Efekt? Dzięki takiemu podejściu już teraz w Decathlon powstają nowe materiały, produkty i usługi, ale też elementy procesów sprzedaży czy obsługi klienta.