Burda International - Budowa kultury współpracy i innowacji

Kultura współpracy i innowacji


Burda International PL to nie tylko wydawca dobrze nam znanych czasopism jak Elle, National Geographic czy FOCUS. To też firma mediowa, która prowadzi kilkanaście internetowych portali i inwestuje w innowacyjne marki, np. SHOWROOM, czyli platformę skupiającą projektantów mody.

Firma nieustannie dąży do rozwoju w obszarze technologii cyfrowych, jednocześnie ceniąc swoją wieloletnią tradycję wydawniczą.

Struktura i kultura współpracy

Jak zwiększać innowacyjność firmy zakorzenionej w tradycji? Burda zmierzyła się z tym wyzwaniem przy wykorzystaniu sieci współpracy i Mapy organizacji.

Kultura jest wypracowywana i utrzymywana w nawykach pracy i praktykach, informacjach i doświadczeniu. W firmie z 25 letnią tradycją pracownicy mają wieloletnie doświadczenie, które w naturalny sposób promuje sprawdzone rozwiązania względem nowości.

Żeby budować kulturę współpracy i innowacyjności, warto budować zaangażowanie, szukać nowych perspektyw patrzenia na codzienną pracę i odblokować potencjał tkwiący w pracownikach. Sieci mogą w tym pomóc na wiele sposobów.

Mapa organizacji pokazała ścieżki współpracy w Burda w skali całej firmy i każdego zespołu. Zmienia to ukryte praktyki (i ich brak) w wiedzę. W Burda istnieje wiele redakcji, które tworzą podobne produkty i zaspokajają podobne potrzeby czytelników. Spojrzenie na pracę wszystkich z nich z lotu ptaka i poznanie punktów styku daje nową perspektywę myślenia o tworzonych produktach i usługach.

To też sposób na pokazanie realnego wpływu wywoływanego przez każdego pracownika i każdy zespół na pracę firmy jako całości. To buduje zaangażowanie.

Przyjrzenie się współpracy innych zespołów pomaga zrozumieć ich pracę i znaleźć właściwe osoby. Pojawia się ciakawość pracy innych i realna możliwość zrozumienia tego, co robią inni w organizacji pomocna w codziennych zadaniach.

Sieć zmienia też sposób myślenia o ludziach w organizacji, bo promuje graczy zespołowych, którzy nie zawsze mają siłę przebicia w organizacji, a często mają wiele do powiedzenia. Ich głos staje się słyszany.

Najcenniejsze połączenia, bo te istniejące między zespołami odblokowują potencjał do tworzenia przełomowych innowacji i uzupełniania się w obsłudze potrzeb klientów.

Efekt? Systemowy, oddolny sposób budowy kultury współpracy i innowacji i usprawnianie pracy.