Spotify - Kultura zwinności osadzona w strukturze współpracy

Kultura zwinności osadzona w strukturze współpracy

Lokalizacja:
Stokholm, Sweden
Pracownicy:
~ 2500
KGHM - Innowatorzy i eksperci stają się znani organizacji

Innowatorzy i eksperci stają się znani organizacji

Lokalizacja:
Lubin, Poland
Pracownicy:
~ 34 000
Deloitte - Ewolucja w stronę sieci zespołów

Ewolucja w stronę sieci zespołów

Lokalizacja:
New York, US
Pracownicy:
~ 200 000
Decathlon - Zmiana z piramidy w oranizację sieciową

Zmiana ze struktury hierachicznej w oranizację sieciową

Lokalizacja:
Villeneuve-d’Ascq, France
Pracownicy:
~ 70 000
Burda International - Budowa kultury współpracy i innowacji

Kultura współpracy i innowacji

Lokalizacja:
Warsaw, Poland
Pracownicy:
~ 350
Zappos - Uwolnić czas, energię i motywację pracowników

Uwolnić czas, energię i motywację pracowników

Lokalizacja:
Las Vegas, US
Pracownicy:
~ 1400
Thomson Reuters - Lepsza współpraca i wymiana wiedzy

Lepsza współpraca i wymiana wiedzy

Lokalizacja:
Toronto, Canada
Pracownicy:
~ 45 000
General Motors - Trzykronie więcej innowacji w pierwszym roku

Trzykronie więcej innowacji w pierwszym roku

Lokalizacja:
Detroit, US
Pracownicy:
~ 180 000